Heikki Sipilä

TkT          In English

Heikki Sipilä

Heikki Sipilä on tekniikan tohtori teknillisestä fysiikasta (1978). Monien teollisten aloitteidensa ja tarkkojen tieteellisten instrumenttien kehittämisen lisäksi hän on tutkinut fysiikan teorioiden perusteita, erityisesti Machin periatteen viestiä paikallisen ja kokonaisuuden yhteydestä.

"Tieteellisten teorioiden kokeellinen varmentaminen on lahjomaton; luonto ei ole rakennettu episyklien tai parametrien korjailun varaan."

BIOGRAFIA

Heikki Sipilä suoritti DI ja TT tutkinnot Teknillisen Korkeakoulun Teknillisen Fysiikan osastolla. Heikki Sipilä työskenteli pitkään tutkijana Outokummun Fysiikan Laitoksessa, jossa hänen roolinsa oli merkittävä röntgen-ja gammaspektrometrian soveltamisessa mineraaliteollisuuden prosessien ohjaamiseen. Hän kehitti säteilydetektoriteknologiaa vaativiin olosuhteisiin ja se johti detektoriteknologian kehittämiseen myös avaruuslaitteisiin.
Heikki Sipilästä tuli yksi Metorex International Oy:n perustajista. Samalla mahdollisuudet avaruussovellutuksiin laajenivat. Laitekehitys tiedeohjelmiin perustui suurelta osin Heikki Sipilä kiinnostuksesta ymmärtää fysikaalista todellisuutta ja kehittää teknologiaa, jonka avulla voidaan tuottaa luotettavaa kokeellista tietoa teoreettisten päätelmien tueksi.
Avaruusohjelmat avasivat mahdollisuudet yhteistyöhön tutkijoiden kanssa ja Metorexin detektoreja käytettiin Euroopan, USA:n ja Japanin tieteellisissä satelliiteissa.
Vuoden 2009 jälkeen Heikki Sipilä on jatkanut fysiikan perusteisiin paneutumista lähtökohtanaan hänen kokemuksensa kokeellisesta fysiikasta.

AKATEEMINEN KOULUTUS, AMMATILLINEN KOKEMUS

 • Teknillinen Korkeakoulu, Teknillisen Fysiikan Osasto, DI (1969), TT (1978)
 • Tutkija, Outokumpu Oy, Fysiikan Laitos (1967-1975) , Kannettavan ”X-MET” röntgenfluoresensianalysaattorin ideoija
 • Vanhempi tutkija, Outokumpu Oy, Fysiikan Laitos (1975-1985) , ”Courier 30” jatkuvatoimisen röntgenfluoresenssianalysaattorin ideoija malmilietteitä varten
 • Vanhempi tutkija Outokumpu Electronics Oy:ssä (1985-1990), hyvän resoluution verrannollisuuslaskureiden ja niiden tuotannon kehittäminen
 • Varatoimitusjohtaja, Outokumpu Instruments Oy (1990-1994), Avaruusinstrumenttien kehittämisen aloitus, malmilietteiden raekokoanalysaattorin ”Micron”, kehitys -Metorex International Oy:n perustajajäsen 1994
 • Varatoimitusjohtaja , Metorex International Oy (1994-1997) -Baltic Scientific Instruments, perustajajäsen 1994
 • Vanhempi tutkija, Metorex International Oy (1997-2005), avaruustoimintojen johtaminen
 • Vanhempi tutkija , Oxford Instruments Analytical Oy (2005-2009), eläkkeelle 2009
 • HS Foils Oy:n perustaja 2009 -Fenno-Aurum Oy:n perustaja 2011   

JÄSENYYKSIÄ

 • Member of the Finnish Academy of Technology, TTA, 1996-
 • Helsinki Institute of Physics, Scientific Advisory Board 2007-2009
 • Micronova –Aalto University, Managing Board since 2008 -2010
 • Member of the Finnish Society for Natural Philosophy, Board member 2007 -2010
 • PPM-systems, Chairman of the board 1992-1997
 • Diarc Technology Oy, Chairman of the Board 1992-1994
 • Metorex International Oy, Board member 1994-2000
 • Tikitin Oy, Board member 2016-
 • Pixpolar Oy , Chairman of the Board 2017-

VALITTUJA JULKAISUJA


- Julkaisuja nollaenergiaperiaatteesta, katso Teorioiden perusteista

- Julkaisuja ja esitelmiä ydinfysiikasta sekä röntgen- ja gammailmaisimista 
 • R.Bellazini, G.Spandre, M.Minuti, L.Baldini, A.Brez, L.Latronico, N.Omodei, M.Razzano, M.M. Massai, M.PesceRollins, C.Sgro, Enrico Costa, Paolo Soffita, H.Sipila and E.Lempinen, A sealed Gas Pixel Detector for X-ray Astronomy. Vol. 576 Nucl. Instr.and Meth (2007) 853-858 
 • A.Owens, M.Bavdaz, I. Lisjutin, A. Peacock, H.Sipilä, On the development of compound semiconductor thallium bromide detectors for astrophysics, Vol. 458 Nucl. Instr. and Meth. (2001) 413-417
 • A.Niemelä and H.Sipilä, Evaluation of CdZnTe detector for soft X-ray application, IEEE Transaction on Nuclear Science, Vol 41 (1994) 1054-1057
 • H.Sipilä and M-L- Järvinen, Extended lifetime of a wire chamber, Nucl. Instr. and Meth. 217(1983) 298 
 • M-L. Järvinen and H.Sipilä, Average ionization energies of gas mixtures for X-rays, Nucl.Instr.and Meth. 217 (1983) 282
 • H.Sipilä, V. Vanhahonko, J. Bergqvist, Mathematical treatment of space charge effect in proportional counters, Nucl. Instr. and Meth. 176 (1980)
 • H.Sipilä, The Statistics of Gas Gain in Penning Mixtures, Nuclear Science, IEEE Transaction on, Vol 26 (1979) 181-185
 • H.Sipilä, Inert gas mixtures for proportional counters, Nucl.Instr.and Meth. 140 (1977) 389
 • H.Sipilä , Energy resolution of the proportional counter, Nucl.Instr.and Meth, 133 (1976) 251-252
© 2018. Physics Foundations Society ry, Espoo, Suomi. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Luotu Woo: lla®