Tarja Kallio-Tamminen

PhD (Teoreettinen filosofia), M.SC. (Suurenergiafysiikka)    In English

Tarja Kallio-Tamminen

Kallio-Tammisella on tohtorintutkinto teoreettisessa filosofiassa ja maisterintutkinto suurenergiafysiikassa. Hänen väitöskirjansa (2004) käsittelee kvanttimekaniikan perusteita, erityisesti todellisuuskäsityksen murrosta ja ihmisen aseman uudelleenarviointia. Viime vuosina hän on paneutunut myös tietoisuustutkimukseen ja joogafilosofiaan kehittäen EEG-avusteista meditaatiota yhteistyössä neurotieteilijöiden kanssa. "DU teoria uudistaa rohkeasti fysikaalisen kuvailun perusteita. Yhdessä periodinkahdennusmekanismin kanssa se tarjoaa kattavan ja selkeän perustan, joka mahdollistaa yhtenäisen todellisuuskuvailun. Aineellinen ja mentaalinen aspekti voivat olla harmoniassa keskenään."

KIRJOJA JA KONFERENSSIESITYKSIÄKvanttilainen todellisuus,
Fysiikka ja filosofia maailmankuvan muovaajina

Helsinki university press, 2006,
second edition
Gaudeamus 2008

Reality Revisited

From a Clockwork to an Evolving Quantum World

VDM Verlag Dr. Muller, 2008
Kvantin olemuksesta, 

In Finnish, Luonnonfilosofian seura 2014-0304
Quantum Physics and Eastern Philosophy

Science, Consciousness and Spirituality, Toward a Science of Consciousness, Stockholm, Sweden. May 3.-7. 2011

SUOMENKIELISIÄ JULKAISUJA

 • Kohti uutta todellisuuskäsitystä – kvanttimekaniikka ja termodynaaminen energiavirta. Tieteessä tapahtuu 1/2011.
 • Elämmekö kulttuurimurroksen keskellä? Katsaus 4/2009. Kokemus, todellisuuden hahmottamisen perusta, in Oppi ja maailmankuva, Ed. Tomi Karttunen, STKS, 2009.
 • Tiede ja ihmisen psykodynamiikka, Suomen joogalehti 2/2008 
 • Muodon ja materian leikki. Onko intialainen ajattelu sukua modernille fysiikalle, Guruja, joogeja ja filosofeja, ed. Tapio Tamminen, WSOY, 2008
 • Aivot, mieli ja tietoisuus vedalaisessa ajattelussa, Futura 3/2007
 • Kvantit ja maailmankuvan murros, Elonkehä 4/2005
 • Ihmisen tietoisen toiminnan ymmärtäminen klassisessa ja kvanttiviitekehyksessä, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n Futura-lehti 3/2002
 • Dualismista komplementaarisuuteen, Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle, ed. Seppo Laurema and Olli Hallamaa, Helsingin yliopiston Systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 17. Luther-Agricola-Seura, 2001
 • Havaitsijan asema kvanttimekaniikan kööpenhaminalaisessa tulkinnassa, Tieteessä tapahtuu 5/2000
 • Todellisuuskäsitys ja moderni fysiikka, Review of Werner Heisenberg’s book Physics and Philosophy, Tieteessä tapahtuu 8/2000
 • K.V. Laurikainen ja kööpenhaminalainen tulkinta, in Avartuva ajatus, Ed. Urho Ketvel ym. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja IV, 1999
 • Konekultturi saa kuolla, teknis-taloudellinen determinismi ei elä ilman uskoa in Tietoyhteiskunnan harha, Ed. Rauno Seppänen, Kustannusosakeyhtiö Puijo, 1998
 • Kööpenhaminan tulkinta ja tietoisuus, in Vastakohtien todellisuus, ed.Urho Ketvel, Yliopistopaino, 1996
 • Muuttuva maailmankuva in Tulevaisuuden ympäristöteot, Ed. Antti Immonen, Dodo ry and Vihreä Sivistys- ja opintokeskus, 1996 Kvanttilainen todellisuus, Skepsis 3/1995
 • Kvanttivallankumous ja ihminen - syrjässä olevasta havaitsijasta evolutiiviseksi vaikuttajaksi, Kanava 8/1995
 • Martti Siirala ja ihmisyysidentiteetin kriisi in Messianismi, Ed. Tarja Kallio-Tamminen, Vihreä Sivistysliitto 1994
 • Ihminen todellisuuden näyttämölle, Yliopisto-lehti 22/1993
 

EDITOITUJA KIRJOJA
 
 • Ruohonjuurista elämänpuuksi - suomalainen vaihtoehtoliikehdintä, Ed. Tuula Heima-Tirkkonen, Tarja Kallio-Tamminen, Tove Selin Vihreä Sivistysliitto, 1996 
 • Viisaita visioita, kauheita kuvia - Minne maailma on menossa, Ed. Tarja Kallio-Tamminen and Riitta Vaismaa, Vihreä Sivistysliitto 1996 Messianismi, Ed. Tarja Kallio-Tamminen, Vihreä Sivistysliitto 1994  

ARTICLES IN SCIENTIFIC ANTHOLOGIES AND CONFERENCE PROCEEDINGS
 
 • EEG-Guided Meditation: A Personalized Approach, Andrew Fingelkurts, Alexander Fingelkurts and Tarja Kallio-Tamminen, Journal of Physiology-Paris, 2015. Full PDF Paper
 • K.V. Laurikainen Extending the Limits of Science in K.V. Laurikainen The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years.
 • Ed. Juha Samela and Arvil Styrman. Helsinki 2015. Full PDF Paper 
 • Fundamental concepts - From force to energy, Tuomo Suntola, Ari Lehto, Tarja Kallio-Tamminen, Heikki Sipilä, International Journal of Astrophysics and Space Science. Special Issue:Quantum Vacuum, Fundamental Arena of the Universe: Models, Applications and Perspectives. Vol. 2, No. 6-1, 2014, pp. 46-56. Full PDF Paper
 • Quantum Physics and Eastern Philosophy, Toward a Science of Consciousness, Stockholm, Sweden. May 3.-7. 2011, Presentation, pdf
 • Tangled in Entanglements, A. Annila and T. Kallio-Tamminen, Physics Essays 2012 25, 495–499. 
 • http://arxiv.org/abs/1006.0463 2010
  Dynamic Universe and the Conception of Reality, Physical Interpretations of Relativity Theory XI, Imperial College, London 8-11 September 2008, Presentation, ppsx
 • Expanding Ontology, Locus for Autonomous Subjective states in Quantum Framework, Human Approaches to the Universe. 
 • An Interdisciplinary Perspective. Ed. Eeva Martikainen. Luther-Agrigola-seura. 2005 
 • Niels Bohr’s Complementarity – A Linguistic Tool for Trancending the Myths of Objectivity and Subjectivity, Towards Otherland, Languages of Science and Languages Beyond. INTAS Volume of Collected Esseys 3. Ed. Rainer E. Zimmermann and Vladimir G. Budanov. Kassel University Press, 2005 
 • Free Will and Natural Order, Niels Bohr’s ideas concerning Observers and Actors in the Quantum World, Studies in Science and Theology, SSTh, volume 9, Yearbook of the European Society for the Study of Science and Theology 2003. Ed. Ulf Görman, Willem B. Drees and Hubert Meisinger, 2004 
 • The Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics and the Question of Causality, Infinity, Causality and Determinism - Cosmological Enterprises and their Preconditions, Ed. Eeva Martikainen. Peter Lang 2002 
 • Mind in Quantum Mechanics, New Directions in Cognitive Science, ed. P. Pylkkänen and P. Pylkkö, Finnish Artificial Intelligence Society, 1995.
 
© 2018. Physics Foundations Society ry, Espoo, Suomi. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Luotu Woo: lla®