Tuomo Suntola        In English

TkT 

Tuomo Suntola

Tekniikan tohtori
Dosentti, TAU, Fysiikka

Atomikerroskasvatus (ALD)

Atomikerroskasvatus on menetelmä materiaalikerrosten valmistamiseksi atomikerros kerrallaan.
 

Uusiutuvat energiat, ilmastonmuutos

Tulevaisuuden energiavaihtoehdot. Analyysi happamoittavien päästöjen vaikutuksesta ilmakehän CO2 pitoisuuteen.
 

Fysiikan perusteet, Dynaaminen Universumi

Dynaamisen Universumin (DU) teoria on kokonaisvaltainen kuvaus havaittavasta fysikaalisesta universumista. DU:ssa aika ja etäisyys ovat ihmisen ymmärrykselle oleellisia absoluuttisia koordinaatistosuureita; ilmiöiden suhteellisuus ilmaistaan DU:ssa paikallisen energiatilan avulla.
 

BIOGRAFIA

 
TkT Tuomo Suntola valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisen korkeakoulun Sähköosastolta vuonna 1967 ja tekniikan tohtoriksi vuonna 1971 saman korkeakoulun elektronifysiikan laboratoriosta. Suntola suuntautui materiaali- ja ohutkalvoteknologiaan jo väitöskirjatyössään, jossa hän ratkaisi 1960-luvun "mysteerin" pikosekuntitason kytkentäilmiöistä amorfisissa puolihodekalvoissa. Hänen ensimmäinen teollisuustyösä oli Vaisala Oy:lle vuonna 1973 valmistunut Humicap® kosteusanturi, joka yhä, yli 40 vuoden jäkeen, on perustana Vaisalan johtavalle asemalle kosteuden mittaamisessa. Vuonna 1974 Suntola kutsuttiin Instrumentarium Oy:n, jossa hän keksi atomikerroskasvatustekniikan (Atomic Layer Deposition, ALD) elektroluminenssinäytöissä tarvittavien ohutkalvojen valmistammiseksi. Vuonne 1987 Suntola siirtyi toimitusjohtjaksi Neste Oy: tytätyhtiöksi perustetuun tutkimusyhtiöön, jossa ALD-tekniikkaa ja laitteistoa kehitettiin uusiin sovelluksiin ennen kaikkea puolijohdeteollisuuden tarpeisiin. ALD:stä kehittyi keskeinen teknologia modernien puolijohdekomponenttien valmistamiseen 2000-luvun puolella; vuonna 2007 se oli jo välttämätön teknologia suuren komponenttitiheyden omaavien mikropiirien valmistuksessa. Vuonna 2018 Suntolalle myönnettiin Millennium-teknologiapalkinto työstään ALD-tekniikan kehittäjänä. Opiskeluajoistaan lähtien Suntola on pohtinut fysiikan perusteita sekä teoriarakenteita ja niiden välittämää todellisuuskuvaa. 1990-luvulla pohdinta tuotti perusteet Dynaamisen Universumin teorialle, joka nykyisessä muodossaan, 25 vuoden kehityksen ja testauksen jälkeen, on dokumentoitu kirjaan The Dynamic Universe – Toward a Unified Picture of Physical Reality.

”Fysiikan perusteet ja tieteen filosofia ovat olleet minulle läheisiä asioita ja inspiraation lähteitä sekä tieteellisessä työssä että teknologian kehittämisessä. Luonnon rakenteissa ja prosesseissa näyttävät toistuvan yksinkertaiset säilymisen ja harmonian lait, jotka filosofisella tasolla avautuivat jo antiikin ajattelijoille.”
 
 
AKATEEMINEN KOULUTUS, AMMATILLINEN KOKEMUS
 
Helsinki University of Technology, Sähkötekniikan osasto / Elektronifysiikan laboratorio
    Diplomi-insinööri (1967), Tekniikan tohtori (1971)
Teknologian tutkimuskeskus, Scientist (1971-1973)
    Humicap-kosteusanturin kehitystyö Vaisala Oy:lle 
Instrumentarium Oy, Tutkimusjohtaja (1974-1978)
    Atomikerroskasvatuksen (Atomic Layer Deposition, ALD) kehitys elektroluminenssinäyttöjen valmistamiseen.
Lohja Corporation, Näyttötekniikan osaston johtaja (1978-1987)
    Elektroluminenssinäyttöjen kehitys kaupalliseen tuotantoon
 Microchemistry Ltd (Neste/Fortum Oyj:n tytäryhtiö), toimitusjohtaja (1987-1997)
    Aurinkopaneelien teknologian kehitys
    ALD-tekniikan soveltaminen heterogeenisten katalyyttien valmistamiseen
    ALD-teknologian ja laitteistojen kehittäminen puolijohdeteollisuuden tarpeisiin 
Fortum Corporation, teknologiaasiantuntija (R&D Fellow), (1997-2004)
    Uusiutuvien energioiden tutkimus, eläkkeelle 2004
 

 
NIMITYKSET, JÄSENYYDET 
 
Dosentti Fysiikan osastolla Tampereen teknillisessä yliopistossa, 1975 - Luentoja puolijohdefysiikasta (1972-78)
Teknillisten Tieteiden Akatemian (TTA) jäsen, 1983 - / hallituksen jäsen 1988-93. 
World Energy Council (WEC) jäsen työryhmässä "Energy Technologies for the 21st century" 2003-2004
Picosun Oy, hallituksen jäsen 2004 - 
Luonnonfilosofian seuran jäsen 1998-, hallituksen jäsen 2007-2010, 2014, puheenjohtaja 2015-2017
Physics Foundations Society, puheenjohtaja 2008 -
 


PALKINTOJA JA KUNNIAMAININTOJA 
 
 
 
PATENTTEJA
 
USA:ssa myönnetyt patentit, joissa Suntola on ensisijaisena keksijänä. Kaikki listan papentit ovat myönnetty laajalti kansainvälisesti.
Data: Alkuperäinen hakemuspäivämäärä (prioriteetti USA:ssa) / hakemuspäivämäärä USA:ssa, USA:n patentin numero, keksijät, patentin otsikko
Lisää patentteja: Espacenet, European Patent office
 
1972-11-12/1979-08-21, US 4,164,868 Suntola, Capacitive humidity transducer 
1974-11-29/1977-11-15, US 4,058,430 Suntola, Antson, Method for producing compound thin films 
1979-02-28/1983-11-01, US 4,413,022 Suntola, Pakkala, Lindfors, Method for performing growth of compound thin films 
1980-08-20/1983-06-14, US 4,388,554 Suntola, Antson, Electroluminescent display component 
1980-04-24/1983-08-02, US 4,396,864 Suntola et al., Electroluminescent display component 
1981-12-11/1983-06-28, US 4,389,973 Suntola, Pakkala, Lindfors, Apparatus for performing growth of compound thin films 
1985-03-05/1990-03-13, US 4,907,862 Suntola, Method for generating electronically controllable color elements and color display based on the method 
1990-01-16/2003-03-18, US 6,534,431 Suntola et al., Process and apparatus for preparing heterogeneous catalysts 
1991-07-16/2002-12-31, US 6,500,780 Suntola et al., Method for preparing heterogeneous catalysts of desired metal content 
1994-11-28/1998-01-27, US 5,711,811 Suntola, Lindfors, Soininen, Method and equipment for growing thin films 
1994-11-28/2000-01-18, US 6,015,590 Suntola, Lindfors, Method for growing thin films 
1994-11-28/2003-07-03, US 6,572,705 Suntola, Lindfors, Method and apparatus for growing thin films 
1994-11-28/2008-07-29, US 7,404,984 Suntola, Lindfors, Method for growing thin films 
1994-11-28/2009-03-03, US 7,498,059 Suntola, Lindfors, Method for growing thin films 
1997-07-04/2003-10-07, US 6,630,030 Suntola, Soininen, Bondestam, Method and apparatus for growing thin films

© 2018. Physics Foundations Society ry, Espoo, Suomi. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Luotu Woo: lla®