Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 The Dynamic Universe

 Books

The Dynamic UniverseThe Dynamic UniverseThe Dynamic Universe, Toward a unified picture of physical reality

Tuomo Suntola, Physics Foundations Society and The Finnish Society for Natural Philosophy

Fourth, complemented edition, May 2018

Buy from Tiedekirja, Helsinki: ISBN ISBN 978-952-68101-2-6 (Hardback, 310 pages), Available in June 2018

Buy from Amazon: ISBN 978-1461027034 (Paperback, 310 pages (USUKGermany) 

DOWNLOAD FREE eBOOK ISBN ISBN 978-952-68101-3-3

The Dynamic Universe theory is a holistic description of the observable physical reality. Like the Copernican revolution, the DU creates a system perspective allowing straightforward mathematics and a conceivable cosmological picture of the universe — and gives precise predictions to observables without dark energy or other artificial parameters. It is a unifying theory converting spacetime in variable coordinates into dynamic space in absolute coordinates. The Dynamic Universe theory relies on an overall zero-energy balance in space and the conservation of the total energy in interactions in space. Instead of the relativity of an object to the observer, relativity in DU space means relativity of local to the whole — relativity appears a measure of the locally available share of the total energy in space.

 

The Short History od ScienceThe Short History od Science

The Short History of Science - or the long path to the union of metaphysics and empiricism
Tuomo Suntola, Physics Foundations Society

ISBN 978-952-68101-0-2 (paperback, 294 pages), ISBN 978-952-68101-1-9 (ebook, pdf)

Buy from Amazon: (US, UK, Germany), or order from bookstores in Finland

DOWNLOAD FREE eBOOK 

The book traces the development of the scientific picture of reality from antique to present day with special emphasis on the philosophical and theoretical choices made along the path. Also, the book studies the possibility of a re-evaluation the theoretical structures and the picture of reality with a closer connection between the philosophical and empirical aspects. Short biographies of more than one hundred key scientists are included as well as numerous references and links to primary documents.

 

Tieteen lyhyt historiaTieteen lyhyt historiaTieteen lyhyt historia  - vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen
Tuomo Suntola, Physics Foundations Society

Toinen painos, ISBN 978-952-67236-8-6 (nidottu, 290 sivua), ISBN 978-952-67236-9-3 (e-book, pdf)

Saatavissa  Amazonilta US , UK , Germany tai tilaustuotteena kirjakaupoista

DOWNLOAD FREE eBOOK

Kirja jäljittää tieteellisen maailmankuvan kehityksen antiikista nykypäivään, keskittyen erityisesti filosofisiin ja teoreettisiin valintoihin, jotka matkan varrella on tehty. Kirjassa tarkastellaan myös mahdollisuutta teoriarakenteiden ja todellisuuskuvan uudelleenarviointiin filosofisia ja empiirisiä näkökulmia lähentäen. Kirjaan on sisällytetty yli sadan keskeisen tiedemiehen lyhyet elämäkerrat sekä lukuisia viitteitä ja linkkejä alkuperäiskirjoituksiin. 

 

Latest Peer Reviewed Publications

(Most recent at the top)

 

Proceedings of the Workshop Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality, Helsinki, May 20-21, 2016

La Nuova CriticaLa Nuova Critica

 

Tuomo Suntola, Restructuring of the Scientific Picture, A Holistic Approach to Relativity, Cosmology and the Essence of a Quantum, La Nuova Critica, 63-64, Proceedings of the Workshop Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality, pp. 37-62. VIDEO.

 

 

 

 

 

 

Tuomo Suntola, The Dynamic Universe – Space as a Spherically Closed Energy System

International Journal of Astrophysics and Space Science, Special Issue: Quantum Vacuum, Fundamental Arena of the Universe: Models, Applications and Perspectives. Vol. 2, No. 6-1, 2014, pp. 66-85.  doi: 10.11648/j.ijass.s.2014020601.18.
A general introduction of the Dynamic Universe theory. Read abstract, download Full PDF Paper

 

 

 

 

Tuomo Suntola, Ari Lehto, Tarja Kallio-Tamminen, Heikki Sipilä, Fundamental Concepts - from Force to Energy

The diversification of theoriesThe diversification of theoriesInternational Journal of Astrophysics and Space Science. Special Issue: Quantum Vacuum, Fundamental Arena of the Universe: Models, Applications and Perspectives, Vol. 2, No. 6-1, 2014, pp. 66-85. doi: 10.11648/j.ijass.s.2014020601.18.

Read abstract, download  Full PDF Paper

 

 

 

Selected Papers and Conference Presentations

Teemailta Luonnonfilosofian seurassa 6.3.2018: Aurinkokunnan ilmiöt ja niiden selitykset.

Tuomo Suntola, Päivän ja kuukauden pituuden kehitys viimeisen miljardin vuoden aikana. Planeettaratojen stabiilisuus 

Presentation slides (PowerPoint)

Eri puolilta maailmaa löydetyistä korallifossiileista on luettavissa sekä vuosien että päivien jaksoja jopa 800 miljoonan vuoden takaa. Osasta korallinäytteitä on havaittu myös vuorovesivaihteluiden synnyttämiä jaksoja. Näistä tiedoista voidaan päätellä vuoteen ja kuukauteen sisältyvien päivien lukumäärän kehitys. Alustuksessa tarkastellaan korallifossiilien antamaa informaatiota kosmologiamallien pohjalta, ja verrataan tuloksia atomikelloilla mitattuun päivän pitenemään sekä maan ja kuun välisen etäisyyden mittauksesta saatuun informaatioon. Alustuksessa tarkastellaan myös planeettojen yhteisvaikutusta elliptisten ratojen pääakselin kiertymään sekä suhteellisuusteorian kiertymään tuonutta korjausta.

 

Teemailta Luonnonfilosofian seurassa 18.5.2017: Millaisen kuvan todellisuudesta kvanttimekaniikan tulkinnat antavat?

Tuomo Suntola, Kvantin olemus ja massan aaltoluonne - havaintojen kuvaamisesta ilmiöiden kuvaamiseen.

Presentation slides (PowerPoint)

Dynamic Universe viitekehyksessä avaruus kuvataan neljännen ulottuvuuden kautta pallosymmetrisesti suljettuna energiasysteeminä, jossa liikkeen ja gravitaation energiat ovat tasapainossa (nollaenergiaperiaate). Tästä seuraa mm. että jokaiseen nopeuteen ja liikemäärään 3D-avaruudessa liittyy ortogonaali-komponenttina avaruuden laajenemiseen liittyvä nopeus ja liikemäärä neljännessä ulottuvuudessa. DU-viitekehyksessä pätee absoluuttinen aika, suhteellisuus kuvautuu paikallisesti käytettävissä olevan energian kautta (esim. liikkeessä oleva kello käy hitaammin, koska osa sen energiasta on sidottu liikkeeseen avaruudessa).

 

Tuomo Suntola, Restructuring of the Scientific Picture, A Holistic Approach to Relativity, Cosmology and the Essence of a Quantum.

Presentation slides (PowerPoint)

Presentation in the Workshop Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality, Helsinki, May 20-21, 2016. Organized by The Finnish Society for Natural Philosophy and the Physics Foundations Society.

 

 

Mach's principle and gravitational waves,"An Evening with Mach", March 8, 2016 by The Finnish Society for Natural Philosophy in Helsinki.
Quantitative expression of Mach's principle
 In the DU framework, Mach’s principle gets a quantitative form as the work done against the global gravitational energy arising from all the mass in space. Gravitational interaction via the gravitational potential field is immediate; a mass object senses the local gravitational potential as gravitational energy, and the gradient of the local gravitational potential as gravitational force. In the DU framework, the source of gravitational waves is related to the rotation of the 4D angular momentum of the orbit due to periastron advance. Such a mechanism gives a precise prediction to the shortening of the period of double star orbits, but does not violate the instantaneous gravitational potential which is essential e.g. for the stability of the planetary system.
 

Tests of clock frequenciesTests of clock frequencies

 The General Theory of Relativity 100 years

On November 10, 2015 The Finnish society for Natural Philosophy arranged a special event to celebrate the 100 years of the theory of general relativity. The program consisted of presentations on the status of astronomy at the time the theory was developed, the birth and the essence of the theory, and considerations of possible restructuring of the theory if today’s instruments, knowledge and observations had been available to Einstein.

Link to the program and presentations

 

Tuomo Suntola ja Tarja Kallio-Tamminen: On the Essence of Quantum (Kvantin olemuksesta)

Presentation in The Finnish Society for Natural Philosophy, March 4, 2014, Presentation slides 

Blackbody surface as antenna field. Antenna active area is related to the wavelength as Aλ=λ2/4π, with emission intensity to half-space as Iλ=1/Aλ =2π /λ2, which is exactly the Rayleigh-Jeans formula applying when all antennas are activated by the thermal energy, kT>hf. When only a part of antennas are activated as described by the Maxwell-Bolzmann distribution of the thermal energy, kT << hf, the emission intensity follows Wilhelm Wien’s radiation law. Max Planck’s radiation law combines the two and covers also the transition region where kThf.

 

 

Point source as an antenna in the 4thdimensionPoint source as an antenna in the 4thdimension Tuomo Suntola, On the Linkage between Planck's Quantum and Maxwell's Equations

The Finnish Society for Natural Philosophy - 25th Anniversary Symposium, November 11, 2013. Full PDF Paper

Planck equation is obtained from Maxwell's equations by solving the energy enitted into a cycle of radiation by a single transition of an elementarey charge. A point source is studied as one-wavelength antenna in the fourth dimension ( = λ = cdt ).

 

GR spaceGR spaceTuomo Suntola: Gestalting Structures in Physics

100 Years of Gestalt Psychology Symposium, Helsinki 28.-29.9.2012 Full text, pdf Presentation

 

 

 

Bending of local spaceBending of local spaceTuomo Suntola, The big Puzzle

FQXi Essay Contest in 2012, Full PDF Paper

How do we start composing a jigsaw puzzle? It is certainly helpful if we see the picture of the puzzle when fully composed. In the big puzzle of physics, we are about to fit the highly tuned parts together to see whether they match, and what the total picture looks like – have we created a monster or a beauty, or something in between?

 

Tuomo Suntola, The Dynamic Universe – from whole to local

The Finnish Society for Natural Philosophy, Seminar  "Natural philosophy and the philosophy of sciences, Models in physics and cosmology", Helsinki, Tieteiden talo 27-28.9.2010. Presentation slides ppsx

Relativity in the DU is not relativity between an object and the observer, but relativity between local and the whole - it shows the energy available in a local state of motion and gravitation. Clocks in motion or close to a mass center loose time because they have bound part of their energy in motion and local gravitation.

 

Tuomo Suntola, Physical and mathematical postulates behind relativity

Mathematics, Physics and Philosophy In the Interpretations of Relativity Theory, Budapest 4-6 September 2009, Full text pdf, Presentation slides ppt/pdf

 

 

Redshift in spherically closed spaceRedshift in spherically closed spaceTuomo Suntola, Global relativity establishes absolute time and a universal frame of reference

NPA Conference, Storrs, University of Connecticut, May 25-29, 2009, Full text pdf
Supplement: The derivation of the cosmological predictions, Appendix 1.

 

 

 

Unified expression of energyUnified expression of energyTuomo Suntola, From local to global relativity,

Physical Interpretations of Relativity Theory, PIRT XI, London 12-15.9.2008, Full text pdfPresentation slides ppsx

 

 

Tuomo Suntola, Zero-energy space cancels the need for dark energy

Physics and Philosophy In the Interpretations of Relativity Theory, Budapest 7-9 September 2007, Full text pdf, Presentation ppsx

 

 

 

 

 

Towards a holistic picture of the universeTowards a holistic picture of the universe Tuomo Suntola, Relativity defines the locally available share of total energy

PIRT-X, "Physical Interpretations of Relativity Theory X", London, September 8-11, 2006,
Full text pdf, Presentation slides ppsx

 

 

 

Planck equation solved from Maxwell's equationsPlanck equation solved from Maxwell's equationsTuomo Suntola, Photon - the minimum dose of electromagnetic radiation

SPIE Optics & Photonics 2005 Conferences, Special Program SP200 “The Nature of Light: What is a Photon?”, San Diego, July 31 – August 4, 2005 Full text pdf

Planck equation is solved as the energy emitted into a cycle of radiation by a single unit charge transition in a one wavelength dipole.

 

Angular size of galaxies and quasars vs. redshiftAngular size of galaxies and quasars vs. redshiftTuomo Suntola, Observations support spherically closed dynamic space without dark energy

SPIE Optics & Photonics 2005 Conferences, Special Program SP200 “The Nature of Light: What is a Photon?”, San Diego, July 31 – August 4, 2005 Full text pdf

Tuomo Suntola, Back to the Basis – Observations Support Spherically Closed Dynamic Space

1st Crisis in Cosmology Conference (CCC-1), Monção, Portugal, June 23-25, 2005, arXiv/astro-ph/0509016 (2005)

 

Comparison of Standard model prdiction and the DU prediction on the Supernova observationsComparison of Standard model prdiction and the DU prediction on the Supernova observationsTuomo Suntola and Robert Day, Supernova observations fit Einstein-de Sitter expansion in 4-sphere

arXiv/astro-ph/0412701 (2004)

Recent observations on the redshift and magnitude of distant supernovae have raised fundamental questions of the cosmological structure and the development of space. Interpretation of the observations with the standard cosmology model suggests accelerating expansion of space which requires an assumption of unknown dark energy working against gravitation at cosmological distances. This paper presents an analysis which shows that the observed magnitude redshift relationship is in an excellent agreement with the prediction derived by assuming a zero energy balance of motion and gravitation in an expanding 4-sphere. Such an approach can be regarded as Einstein-deSitter expansion in the fourth dimension, suggesting a decelerating expansion velocity until zero in infinity.

 

Rest momentum is reduced in motion in spaceRest momentum is reduced in motion in spaceTuomo Suntola, Dynamic space converts relativity into absolute time and distance

PIRT-IX, Physical Interpretations of Relativity Theory IX, London, September 3-9, 2004, Full text pdf

 

 

 

 

 

Nested energy framesNested energy framesTuomo Suntola, Universal Order in Absolute Time

Colloquium "Human Approaches to the Universe" in University of Helsinki, Finland September 26-27, 2003 Full text pdf

 

 

Scout DScout DTuomo Suntola, Re-evaluation of the Scout D experiment as a Test of Relativity Theory

Galilean Electrodynamics, 14, No.4 (2003) Full text pdf

A detailed analysis of the gravity probe Scout D experiment confirms the GR/DU prediction for both the gravitational and velocity terms of the frequency shift (instead of SR velocity shift reported in Phys. Rev. Letters, 45, 26 (1980) 2081).

 

GPS, the Sagnac correctionGPS, the Sagnac correctionTuomo Suntola, GPS-järjestelmän teoreettisista perusteista

Proceedings of seminar "GPS-Meteorologia", 27.11.2002, Finnish Meteorological Institute (in Finnish) Full text pdf

 

 

 

Lyght path in the forth dimensionLyght path in the forth dimensionTuomo Suntola, Dynamic space converts relativity into absolute time and distance

EPISTEME No. 6 (2002) Full text pdf

 

 

 

The curvature of space reduces the local 4-velocity and the local velocity of lightThe curvature of space reduces the local 4-velocity and the local velocity of lightT. Suntola, New cosmology model shows relativity in universal time and distant observations in Euclidean geometry

Apeiron, Vol. 8, No. 3 (July 2001) Full text pdf

We can choose between the constant velocity of light and time dilation (SR, GR) - or absolute time and a changing  velocity of light (DU).

 

Perihelion shift in GR and DUPerihelion shift in GR and DUT. Suntola, Celestial mechanics in spherical space

Apeiron, Vol. 8, No. 3 (July 2001) Full text pdf

The perihelion shift in DU space conserves the orbital radius. It does not create a cumulative term to the radius like the Schwarzschild solution of general relativity.