Teorioiden perusteista

In English


1. Nollaenergiaperiaate ja suljettu 3D avaruus
    (a) Historiallinen katsaus
    (b) Havaintoja

2. Massa energian ilmentämmisen substanssina

3. Kvantin luonne

4. Ekonomian periaate

1(a) Nollaenergiaperiaate ja suljettu 3D avaruus, historiallinen katsaus

Dr. Heikki Sipilä     

Albert Einstein, 1917

Spherically closed space was Einstein's first idea of the cosmological appearance of the universe (1917):

A. Einstein, Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie, (1917). English translation in "The Principle of Relativity", Dover Publications, Inc. First published in 1923. Pages 175-188. Einstein was looking for a static solution which required the famous cosmological constant. Einstein's considerations were soon displaced by Friedman's solutions of the field equations which proposed expanding or contracting space.

*Heikki Sipilä, "The Zero-energy Principle as a Fundamental Law of Nature", La Nuova Critica, Special Issue 63-64, ISSN 1824-9663 (2016), Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality, pp. 29-33.

Dennis Sciama, 1953

In his lectures on inertia, Sciama states: “… Equation implies that the total energy (inertial plus gravitational) of a particle at rest in the universe is zero ... ... if local phenomena are strongly coupled to the universe as a whole, then local observations can give us information about the universe as a whole”. 

On the origin of inertia. Authors: Sciama, D. W.. Publication: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 113, p.34. (1953) http://adsabs.harvard. edu/full/1953MNRAS.113...34S 

Sciama did not enter mathematical formulations or further considerations of the zero-energy principle.

Richard Feynman, 1960's

In his lectures on gravitation in 1960's, Richard Feynman stated the total zero-energy condition in space:
“If now we compare the total gravitational energy E(g) = GM(total)^2/R to the total rest energy of the universe, E(rest) = M(tot)c^2, lo and behold, we get the amazing result that GM(total)^2/R = M(total)c^2, so that the total energy of the universe is zero. — It is exciting to think that it costs nothing to create a new particle, since we can create it at the center of the universe where it will have a negative gravitational energy equal to M(tot)c^2. — Why this should be so is one of the great mysteries — and therefore one of the important questions of physics. After all, what would be the use of studying physics if the mysteries were not the most important things to investigate.”
R. Feynman, W. Morinigo, and W. Wagner, Feynman Lectures on Gravitation (during the academic year 1962-63), Addison-Wesley Publishing Company, p. 10 (1995).

In the same lectures he pondered the possibility of spherically closed space (page p. 164): 
"...One intriguing suggestion is that the universe has a structure analogous to that of a spherical surface. If we move in any direction on such a surface, we never meet a boundary or end, yet the surface is bounded and finite. It might be that our three-dimensional space is such a thing, a tridimensional surface of a four sphere. The arrangement and distribution of galaxies in the world that we see would then be something analogous to a distribution of spots on a spherical ball.”

Feynman did not proceed to a solution of the "great mystery" of the zero-energy universe or the "intriguing suggestion" of spherically closed space. Obviously, any solution had infringed general relativity and the space-time concept; for keeping the gravitational energy and the rest energy of matter in balance, the zero-enrgy solution links the expansion of space to a decreasing velocity of light.

Tuomo Suntola, 1995-

Dynaaminen Universumi (DU) on nollaenergiaperiaatteeseen perustuva ratkaisu neliulotteisen pallon pintana sulkeutuvalle kolmidimensionaaliselle (3D) avaruudelle. DU kuvaa 3D avaruuden sisäkkäisten energiakehysten järjestelmänä, missä jokainen liike- ja gravitaatiotila suhteutuu lepotilaan kuvitteellisessa homogeenisessa avaruudessa. 4D pallon pintana sulkeutuvan avaruuden laajeneminen merkitsee, että 3D avaruudella on ”kätketty nopeus” neljännessä ulottuvuudessa, 4D pallon säteen suunnassa. Tähän nopeuteen liittyvä liikkeen energia havaitaan laajenevassa avaruudessa massan lepoenergiana. Jokaiseen liikkeeseen avaruudessa summautuu avaruuden oma liike neljännessä ulottuvuudessa, ja jokaiseen paikalliseen gravitaatiovuorovaikutukseen summautuu avaruuden muun massan gravitaatiovuorovaikutus neljännessä ulottuvuudessa. Ilmiöiden suhteellisuus näkyy DU:ssa suorana seurauksena avaruuden kokonaisenergian äärellisyydestä; liikkeessä oleva atomikello käy hitaammin, koska osa sen energiasta sitoutuu liiketilan kineettiseen energiaan. DU ei tarvitse erillistä suhteellisuusteoriaa, eikä esim. siihen liittyvää ajan suhteellisuutta; DU:n viitekehyksessä aika ja etäisyys ovat ihmisen käsityskyvylle olennaisia universaaleja koordinaatistosuureita. DU tuottaa tarkat ennusteet sekä paikallisille ilmiöille että kosmologisille havainnoille, joissa DU ei tarvitse pimeää energiaa tai muita lisäparametrejä

1(b) Nollaenergia-avaruuteen liittyviä havaintoja 

Dr. Heikki Sipilä

Considerations on zero-energy principle, Mach's principle and direct empirical evidences of the models of reality.


- Consistency with the geological development of the Earth and planet Mars; consistency with coral fossil data

- Consistency with cosmological observations

- Consistency with Mach's principle

Heikki Sipilä, The Zero-Energy Principle as a Fundamental Law of Nature

La Nuova Critica, Special Issue 63-64, ISSN 1824-9663 (2016), Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality, pp. 29-33. VIDEO

Heikki Sipilä, Mars-planeetan olosuhteiden kehitys

Luonnonfilosofian seura 17.2.2015, Miten Mars-planeetalla on voinut olla vettä? Tarkastelu kosmologian standardimallin ja Dynamic Universe -mallin ennusteden pohjalta. PowerPoint-esitys

Heikki Sipilä: Avaruus laajenee, laajeneeko aurinkokunta?

Ovatko Maa ja Mars ennen olleet lähempämnä aurinkoa?
Selittääkö avaruuden laajeneminen maan geologista historiaa ja veden mahdollisen esiintymisen Mars-planeetalla?

Luonnonfilosofian seuran teema-ilta 13.5.2008: Mitä havainnot ja mallit viestittävät todellisuudesta? PowerPoint-esitys

Physics Foundations Society

2. Massa energian ilmentämmisen substanssina

Ei suomenkielisiä julkaisuja3. Kvantin luonne

Ei suomenkielisiä julkaisuja4. Ekonomian periaate

Ei suomenkielisiä julkaisuja© 2018. Physics Foundations Society ry, Espoo, Suomi. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Luotu Woo: lla®